Privacy beleid Meezingkoor Vrij & Blij.
Hierna te noemen Vrij & Blij

1. Vrij & Blij verwerkt en bewaart persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de bereikbaarheid en onderlinge communicatie tussen bestuur en leden en die noodzakelijk zijn om te kunnen deelnemen aan activiteiten van Vrij & Blij


2. Verantwoordelijk voor het bijhouden van en de bescherming van de persoonsgegevens is de secretaris van Vrij & Blij.

 
3. De persoonsgegevens die Vrij & Blij bij haar leden opvraagt zijn: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres. Bijzondere persoonsgegevens zoals medische gegevens zullen alleen bij het bestuur bekend zijn en worden als vertrouwelijk behandeld. Bijzondere persoonsgegevens worden niet in een bestand opgenomen en niet bewaard.


4. Bij aanmelding lidmaatschap worden aspirant-leden mondeling geïnformeerd over welke persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het lidmaatschap. Aspirant-leden ondertekenen het privacy beleid van Vrij & Blij als voorwaarde voor het krijgen van het lidmaatschap. Met ingang van de wet AVG zullen ook huidige leden het privacy beleid van Vrij & Blij ondertekenen.


5. Leden van Vrij & Blij kunnen hun fiche met persoonsgegevens inzien bij het bestuur. Zij kunnen hun fiche laten aanpassen.


6. De persoonsgegevens worden bewaard op de computers van de secretaris, penningmeester en voorzitter. Binnen Vrij & Blij hebben deze functionarissen toegang tot de bestanden met persoonsgegevens.


7. Om te voorkomen dat anderen onbedoeld persoonsgegevens kunnen inzien, worden alle e-mail- berichten van het bestuur via BCC verstuurd.
Per 25 mei 2018 heeft het bestuur verordonneerd dat al het e-mailverkeer tussen leden onderling per BCC wordt verstuurd.
vanaf 25 mei 2018 worden op de website van Meezingkoor Vrij & Blij alleen nog portretten gepubliceerd van leden die daar schriftelijk toestemming voor hebben gegeven aan het bestuur. Deze toestemming is geldig totdat het lid dat schriftelijk aangeeft. Zie punt 5.


8. Leden kunnen zich niet beroepen op hun portretrecht als er tijdens optredens foto’s en/of opnames worden gemaakt en deze worden gepubliceerd.


9. Het door derden en/of eigen mensen maken van foto’s en/of opnames en dit plaatsen op de eigen website of die van Vrij & Blij kan door leden niet worden geclaimd als een inbreuk op de privacy. Dit hoort bij het lidmaatschap van een optredend koor.


10. Alle aan het koor verschafte persoonsgegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt. Na beëindiging van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens door het bestuur verwijderd.


11. Vrij en Blij heeft geen afspraken met externe partijen die de persoonsgegevens verwerken.


12.Berichten op de website geplaatst door leden of door derden waarbij een e-mailadres wordt geplaatst vallen buiten de verantwoordelijkheid van de vereniging en of bestuur.