Ad en Ans Tabbers 17 mei 2020        60 jaar getrouwd.

Namens alle leden van harte gefeliciteerd.